ÇAYIR DÜĞMESI OTU

Sanguisorba officinale
Bu kırmızı konili uzun boylu bitki Sibiryanın yeşil çayırları üzerinde egzotik bir süs gibi görünüyor. Kıpkırmızı renginden
dolayı yerli insanlar bu bitkiyi “kan içen” olarak adlandırmışlar.