AT KUYRUĞU

Equisetum arvense
%10’a kadar doğal Silisyum (bitkinin içsel iskeletinin oluşmasında yer alan bir madde) içerir. Özellikle “iskelet” ve boru
şeklindeki gövdesi at kuyruğunu en dayanıklı otsu bitkilerden biri yapar.